Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki   Oddział Lubelski serdecznie zaprasza Państwa do udziału w corocznej konferencji, która odbędzie się w dniach:
                   23-24 wrzesień 2016
 Pensjonat Szkoleniowo-Wypoczynkowy „SOSNOWE ZACISZE"  
                                         
w
 SUŚCU


                                       Temat spotkania:
Nowe technologie w Intensywnej Opiece
i Pielęgniarstwie Anestezjologicznym –
spojrzenie medyczne, psychologiczne, etyczne

Więcej informacji w zakładce Szkolenia
*W dniu 24.09.2016 w Suścu odbędzie się Walne Zebranie członków.Wszyscy Członkowie Towarzystwa proszeni są
o przybycie ,nawet jeśli nie biorą udziału w konferencji.
Potwierdzenie lub zaprzeczenie uczestnictwa prosimy wysyłać na adres mailowy Towarzystwa. 
PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.
Założeniem Redakcji, Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie
i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych
 w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń. Mamy nadzieję, że zawarte w nim artykuły naukowe staną się istotnym źródłem wiedzy w codziennej praktyce pielęgniarskiej.
Częstotliwość wydawnicza: kwartalnik
Wersja referencyjna: drukowana
Nakład: 2500
ISSN: 2391-7970eISSN: 2450-1204  
info ze strony PTPAIIO
Jest możliwość otrzymania czasopisma, w tym celu należy regularnie opłacać składki i uaktualnić adres do korespondencji na maila naszego oddziału!
Uwaga zmiana rachunku bankowego towarzystwa

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

w zakładce
kontakt
Uwaga
Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat składek członkowskich  50 zł za 2016 rok
Szumy na Tanwi
Minął czas pracy członków Zarządu Towarzystwa ostatniej kadencji  i w listopadzie 2015 roku został wybrany nowy Zarząd .
Trwają prace organizacyjne
jak zmiana konta bankowego,przeniesienie siedziby towarzystwa,planuje się zmiany w redagowaniu
 i serwisowaniu strony internetowej oraz wiele innych.
 
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!