Lublin dn. 26.10.2015 r.


                                            Członkowie PTPAiIO Oddziału Lubelskiego
                   

                        Zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek  
                                          Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

                                                                       z a p r a s z a

           na Walne Zebranie Sprawozdawczo-
                          Wyborcze Członków
 
                                            które odbędzie się 27.11.2015r.
               w Sali konferencyjnej Hotelu Forum w Lublinie
                                   ul. Obywatelska 8.

Rozpoczęcie obrad w I terminie nastąpi o godz. 13.00, w II terminie – 13.30.
Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Przewidziana jest część szkoleniowa, dr n med. Leszek Lesiuk wystąpi z wykładem „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w świetle wytycznych ERC 2015” .
Dojazd do miejsca obrad uczestnicy Zebrania pokrywają ze środków własnych.                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                              Przewodnicząca Zarządu
                                                                                                                      Bożena Kopacz             
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!