Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
     i Intensywnej Opieki Oddział Lubelski

    w dniach 24-25 kwietnia 2015 w Hotelu Drob
    w Urszulinie zorganizowało coroczną konferencję:
   „Współczesne wyzwania pielęgniarki anestezjologicznej
    i intensywnej terapii”


                   Tematem wiodącym była intensywna terapia dorosłych i dzieci.

   


 
Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich za 2015 rok, nr konta bankowego w zakładce kontakt.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!