III KONGRES  PRAWA MEDYCZNEGO

                        Organizator:
                 Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego
                 we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
                 oraz Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie

      Termin:
    4-5 grudnia 2014 roku

    Miejsce obrad:
    Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul.        Straszewskiego 22


                  Zarys programu III Kongresu Prawa Medycznego:

Klauzula sumienia - prawa pacjenta i personelu medycznego a obowiązki szpitala
Dyrektywa transgraniczna - stan prawa i orzecznictwa po roku obowiązywania
Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zmierzch czy rozkwit?
Pakiet onkologiczny a prawa pacjenta i obowiązki podmiotu leczniczego
Przeprosiny w relacji lekarz - pacjent, czyli wpływ polityki szczerości na roszczenia cywilnoprawne
Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki za błąd lekowy
Roszczenia pacjentów za szkody powstałe w ratownictwie medycznym
Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle Konstytucji RP i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Ograniczenie zdolności do czynności prawnych a prawa pacjenta w świetle rządowego projektu zmian Kodeksu Cywilnego
Zgoda zastępcza na leczenie w praktyce sądowej
Postepowanie z pacjentem ubezwłasnowolnionym w praktyce szpitalnej
· Prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle działalności Rzecznika Prawa Obywatelskich

Informacje szczegółowe dotyczące uczestnictwa i opłat wraz z formularzem zgłoszenia on-line znajdą Państwo na stronie internetowej: www.prawomedyczne2014.pl
  POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI
  GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM
    I INTENSYWNEJ OPIEKI organizuje

             I seminarium specjalistyczne dobrej praktyki
„ Odpowiedzialność pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki”
           
   Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2015r
     GOLDEN FLOOR PLAZA AL. JEROZOLIMSKIE 123, WARSZAWA w godz. 10.00 – 17.00
         Koszt 80 zł/ osobę (udział w warsztatach, obiad, certyfikat)

         Wpłata na konto nr 02 1020 4027 0000 1202 0033 4946
           w tytule proszę wpisać: „I seminarium”
 Rejestracja
15 października - 15 grudnia 2014r drogą elektroniczną na adres
e- mail: dobrapraktykaanest@onet.pl
(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem opłaty)
program
10.00 – rejestracja uczestników
11.00 – 11.05 Rozpoczęcie seminarium – Prezes PTPAiIO Paweł Witt
11.05 – 11.45 Zarządzanie ryzykiem w pielęgniarstwie – Teresa Sycz
11.45 - 12.20 Bezpieczeństwo pacjenta – Paweł Witt
12.20 – 13.10 Zdarzenia niepożądane – Teresa Sycz
13.15 – 14.15 OBIAD
14.15 – 15.15 Dokumentacja medyczna, „błąd wykonawczy”- odpowiedzialność
pielęgniarki – mec. Joanna Rudnik
15.15 – 16.00 Bezpieczeństwo pielęgniarki w anestezjologii i intensywnej terapii
– Małgorzata Jadczak, Anna Zdun
16.00 – 16.30 Panel dyskusyjny16.30 - 17.00 Zakończenie
  Z  Krakowa blisko na Giewont
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!