Uwaga
Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat składek członkowskich  50 zł za 2016 rok
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki   Oddział Lubelski serdecznie zaprasza Państwa do udziału w corocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 23-24 września 2016
  w Pensjonacie Szkoleniowo-Wypoczynkowym „SOSNOWE ZACISZE"  ul. Turystyczna 27      22–672 SUSIECTemat spotkania
Nowe technologie w Intensywnej Opiece
i Pielęgniarstwie Anestezjologicznym –
spojrzenie medyczne, psychologiczne, etyczne

Program szczegółowy zostanie ogłoszony do dnia 31.08.2016

280.00 zł dla osób nie będących członkami PTPAiIO
180.00 zł dla osób będących członkami PTPAiIO co najmniej od 2015 roku

Zgłoszenia można dokonać do 31.08.2016 poprzez adres mailowy:
ptpaiio.lub@wp.pl

Zapraszamy autorów prac z zakresu pielęgniarstwa do zgłaszania wystąpień ustnych lub plakatowych – instrukcje dla autorów dostępnie
na stronie WWW          
http://ptpaio-lub.manifo.com/


Liczba miejsc ograniczona.

Z poważaniem Organizatorzy

Osoby do kontaktu:

Mgr Bożena Kopacz       Tel. 602 267 920            bozena-kopacz@wp.pl
Mgr Aleksandra Wróbel Tel. 669 047 239           alekwrobel@gmail.com
W trakcie konferencji w dniu 24.09.16 odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa godzina zostanie podana do dnia 31.08.2016

Pobierz pliki

Wytyczne dla autorów:

ABSTRAKTY PREZENTACJI:

Do 04.09.2016 należy nadsyłać abstrakty prezentacji ustnych i plakatowych na adres mailowy ptpaiio.lub@wp.pl

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko (w przypadku prac zespołowych – imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz wskazanie osoby, która będzie przedstawiała prezentację).
Stopień lub tytuł naukowy autora (autorów.)
Afiliacja uczelni lub innej instytucji naukowo-badawczej, a także nazwa jednostki organizacyjnej, w której pracuje bądź studiuje autor (autorzy).
Adres e-mailowy autora (w przypadku prac zespołowych – autora, który będzie przedstawiał prezentację na Konferencji).
Tytuł prezentacji.
Streszczenie prezentacji (200-300 słów).
Forma prezentacji: prezentacja ustna albo prezentacja plakatowa.
Prezentacja ustna powinna trwać nie dłużej niż 15 minut. Organizatorzy zapewniają dostęp do komputera i rzutnika multimedialnego.
Prezentacja plakatowa powinna być przygotowana w formacie nie większym niż B1.

Organizatorzy poinformują autorów o tym, czy abstrakt został zakwalifikowany do sesji.
Uwaga zmiana rachunku bankowego towarzystwa

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

w zakładce
kontakt
Minął czas pracy członków Zarządu Towarzystwa ostatniej kadencji  i w listopadzie 2015 roku został wybrany nowy Zarząd .
Trwają prace organizacyjne
jak zmiana konta bankowego,przeniesienie siedziby towarzystwa,planuje się zmiany w redagowaniu
 i serwisowaniu strony internetowej oraz wiele innych.
 
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!