Minął czas pracy członków Zarządu Towarzystwa ostatniej kadencji
 i w listopadzie 2015 roku został wybrany nowy Zarząd .
Trwają prace organizacyjne jak zmiana konta bankowego,przeniesienie siedziby towarzystwa,planuje się zmiany w redagowaniu i serwisowaniu strony internetowej oraz wiele innych.

Wkrótce zamieścimy ogłoszenie o Konferencji Naukowej, która odbędzie się w Suścu na temat:"Nowe technologie w Intensywnej Opiece
 i Pielęgniarstwie Anestezjologicznym – spojrzenie medyczne, psychologiczne, etyczne"

Program szczegółowy zostanie ogłoszony do dnia 31.08.2016
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!