Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział Lubelski serdecznie zaprasza Państwa do udziału w corocznej konferencji, która odbędzie się
w dniach:   23-24 września 2016
w Pensjonacie Szkoleniowo-Wypoczynkowym „SOSNOWE ZACISZE"
 22–672 SUSIEC   ul. Turystyczna 27


Temat spotkania
Nowe technologie w Intensywnej Opiece
i Pielęgniarstwie Anestezjologicznym –
spojrzenie medyczne, psychologiczne, etyczne

280.00 zł dla osób nie będących członkami PTPAiIO
180.00 zł dla osób będących członkami PTPAiIO co najmniej od 2015 roku

Zgłoszenia można dokonać do 31.08.2016 poprzez adres mailowy:
ptpaiio.lub@wp.pl
Liczba miejsc ograniczona.

                                                            Z poważaniem Organizatorzy

Osoby do kontaktu:
Mgr Bożena Kopacz       Tel. 602 267 920     bozena-kopacz@wp.pl
Mgr Aleksandra Wróbel Tel. 669 047 239    alekwrobel@gmail.com
Program Konferencji
Piątek 23 września
8:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Otwarcie konferencji

* SESJA I ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DZIECĘCA (9:15-11:30)
Moderatorzy sesji: Aleksandra Wróbel, Anna Aftyka
9:15-9:35 dr Beata Rybojad - Kontrowersje w stosowaniu niskich przepływów
 w anestezji pediatrycznej

9:35 – 9:55 dr Beata Rybojad - Za i przeciw anestetykom wziewnym w pediatrii
9:55-10:15 mgr Ilona Rozalska Walaszek – Pielęgnacja centralnych dostępów naczyniowych wg najnowszych wytycznych
10:15-10:45 dr Leszek Lesiuk –Zastosowanie tlenku azotu w Oddziale Intensywnej Terapii
10:45-11:15 dr Grzegorz Nowicki – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dzieci
 w świetle wytycznych ERC 2015

11:15-11:30 dyskusja /prezentacja firm

*PRZERWA KAWOWA /PREZENTACJA FIRM (11:30-11:45)

*SESJA II: ANESTEZJOLGIA I INTENSYWNA TERAPIA DOROSŁYCH
(11:45-14:00)
Moderatorzy sesji: Renta Rogala, Aleksandra Wróbel
11:45-12:15 dr Magdalena Młynarska – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dorosłych – zmiany w wytycznych ERC 2015
12:15-12:45 dr Tomasz Kraczkowski – ECMO w Oddziale Intensywnej Terapii
12:45-13:05 mgr Sabina Krupa - Problemy pielęgnacyjne pacjentów poddawanych pozaustrojowej wymianie gazowej w warunkach OIT
13:05-13:25 lek. med. Rafał Brogowski – porównanie warunków pracy zespołu anestezjologicznego w Wielkiej Brytanii i w Polsce
13:25 -13:45 mgr Aleksandra Wróbel – Zmarły dawca narządów w OIT krótkie kompendium wiedzy
13:45-14:00 dyskusja
*PRZERWA OBIADOWA (14:00-15:00)
*SESJA III: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I ETYCZNE (15:00-17:15)
Moderatorzy sesji: Bożena Kopacz, Ilona Rozalska
15:00-15:30 mgr Lidia Bartoszewska – Żywienie pozajelitowe w warunkach OIT - o czym trzeba pamiętać?
15:30-16:00 dr Michał Borys – praktyczne aspekty wentylacji domowej
16:00 – 16:30 dr Anna Aftyka – Stres i wsparcie pielęgniarskie – przydatne narzędzia
16:30-17:00 dr Anna Aftyka – Obciążenie psychiczne rodziców dzieci przebywających w OIT – czy da się temu zapobiec?
17:00-17:15 dyskusja

*PRZERWA KAWOWA (17:15-17:30)

*SESJA IV ZAGANIENIA PSYCHOLOGICZNE, ETYCZNE I PRAWNE
(17:30-19:30)
Moderatorzy sesji: Anna Sprawka, Dorota Bartnicka
17:30-18:00 mgr Marzena Niewęgłowska - Udział pielęgniarki anestezjologicznej w niwelowaniu stresu około operacyjnego u pacjentów operowanych z powodu chorób układu moczowego
18:00-18:30 mgr Ilona Rozalska – Odczucia rodziców podczas hospitalizacji dziecka
18:30-19:00 mgr Bożena Kopacz – Błędy medyczne w praktyce pielęgniarki
19:00-19:15 dyskusja/prezentacja firm
*PODSUMOWANIE 1 DNIA KONFERENCJI /PREZENTACJA FIRM (19:15-19:30)
*UROCZYSTA KOLACJA (20:00)

Sobota 24 września

*ŚNIADANIE (8:00-9:00)
*WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LUBELSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH (9:00-11:00)
*CZAS WOLNY (11:00-14:00)
Istnieje możliwość wzięcia udiału w kuligu zielonym nad Szumy po uiszczeniu dodatkowej opłaty w kwocie 25 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o wpłacanie powyższej kwoty wraz z opłatą zjazdową do dn. 11/09/16

*OBIAD (14:00)

UWAGA!!!
Osoby, które nie zamierzają skorzystać z noclegu w ramach konferencji proszone są o mailowe zgłoszenie tego faktu organizatorom.
Upust w takiej sytuacji wynosi 50zł
*Wszyscy Członkowie Towarzystwa proszeni są o przybycie
na Walne Zebranie,nawet jeśli nie biorą udziału
w konferencji.
Potwierdzenie lub zaprzeczenie uczestnictwa prosimy wysyłać na adres mailowy Towarzystwa. 
Zapraszamy autorów prac z zakresu pielęgniarstwa do zgłaszania wystąpień ustnych lub plakatowych  na konferencji w Suścu
 23-24.09.2016.
Wytyczne dla autorów:

ABSTRAKTY PREZENTACJI:

Do 04.09.2016 należy nadsyłać abstrakty prezentacji ustnych i plakatowych na adres mailowy ptpaiio.lub@wp.pl

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko (w przypadku prac zespołowych – imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz wskazanie osoby, która będzie przedstawiała prezentację).
Stopień lub tytuł naukowy autora (autorów.)
Afiliacja uczelni lub innej instytucji naukowo-badawczej, a także nazwa jednostki organizacyjnej, w której pracuje bądź studiuje autor (autorzy).
Adres e-mailowy autora (w przypadku prac zespołowych – autora, który będzie przedstawiał prezentację na Konferencji).
Tytuł prezentacji.
Streszczenie prezentacji (200-300 słów).
Forma prezentacji: prezentacja ustna albo prezentacja plakatowa.
Prezentacja ustna powinna trwać nie dłużej niż 15 minut. Organizatorzy zapewniają dostęp do komputera i rzutnika multimedialnego.
Prezentacja plakatowa powinna być przygotowana w formacie nie większym niż B1.
Organizatorzy poinformują autorów o tym, czy abstrakt został zakwalifikowany do sesji. 

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!