O Nas

Zarząd na trzecią kadencję :

Pr
zewodnicząca         mgr Aleksandra Wróbel (alekwrobel@gmail.com                                                                                 tel. 669 047 239)
Wiceprzewodnicząca   mgr Bożena Kopacz     (bozena-kopacz@wp.pl                                                                                 tel. 602 267 920)
Wiceprzewodnicząca    Anna Sprawka
Sekretarz                       Joanna Jakubowska
Skarbnik                         Anna Aftyka
Członek Zarządu           Dorota Bartnicka
Członek Zarządu           mgr Renata Rogala

Komisja rewizyjna:

Ilona Rozalska-Walaszek - przewodnicząca
Olga Watrakiewicz-Hurko - sekretarz
Elżbieta Rodzioch 
  Osoby,które obdarzono zaufaniem do reprezentowania i rzetelnej pracy
     w Zarządzie i Komisji Rewizyjnewj pierwszej i drugiej kadencji

Pokaż ptpaiio ol na większej mapie

mgr Danuta Cybulak
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki
 cdanuta@wp.pl

Członkowie Towarzystwa  reprezentują:
Lublin
Białą Podlaskę
Biłgoraj
Chełm
Lubartów
Puławy
Świdnik
Zamość
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!