ODDZIAŁ LUBELSKI PTPAIIO

18.11.2011r.odbyło się II Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo Wyborcze, na którym wybrano
Zarząd  na drugą kadencję w składzie:
 
Przewodnicząca:          mgr Bożena Kopacz
Vice przewodnicząca:  mgr Aleksandra Wróbel
Vice przewodniczący:  mgr Zbigniew Kamiński
Sekretarz :                    Joanna Głowacka
Skarbnik :                       Halina Bielecka
Członek Zarządu:         mgr Danuta Cybulak
Członek Zarządu:         mgr Lidia Ciastuła 
Członek Zarządu:         mgr Renata Rogala 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca :         Anna Sprawka
Vice przewodnicząca : Bernadeta Bajda Wójtowicz
Sekretarz  :                   Alicja Żmudzka
I Walne Zebranie Członków PTPAIIO Oddział Lubelski
 odbyło się we wrześniu 2007 roku.


09.11.2007r ukonstytuował się Zarząd:

Przewodnicząca -         mgr Bożena Kopacz
Vice przewodnicząca -  mgr Ewa Piskała
Sekretarz -                 Joanna Głowacka
Skarbnik -                   Halina Bielecka
Członek Zarządu -        Anna Blaszka

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca -         mgr Jolanta Lech
Vice przewodnicząca -  Elżbieta Rodzoch
Sekretarz -                  mgr Zbigniew Kamiński


W styczniu 2008r.uchwałą Zarządu Głównego PTPAIIO W Poznaniu przyjęto nas oficjalnie jako członków towarzystwa. Następnymi krokami było zarejestrowanie się w KRS oraz poczynienie innych koniecznych formalności.
W ciągu trwania kadencji przeprowadzono z powodzeniem 4 konferencje ,które cieszyły się dużym zainteresowaniem i spełniły oczekiwania.
Odbywały się też nadzwyczajne walne zebrania członków.
Delegaci na krajowy zjazd uczestniczyli w walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym
w Poznaniu. Członkowie indywidualnie wypełniali obowiązki statutowe uczestnicząc
w szkoleniach i zjazdach oraz w innych formach aktywności. 
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!