Pielęgniarka Miesiąca

Ogromna większość  jest super .Może ułamek procenta, czasem z powodu przemęczenia, może okazać zniecierpliwienie i być mniej super. Wybierzmy osoby naj naj w obiektywnej ocenie.
Wyjdźmy z cienia i pozwólmy się zauważyć w tej niewinnej zabawie.
Gdyby pomysł się nie spodobał to prosimy o uwagi, wtedy wycofamy się. 
Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest:
- zauważenie i usatysfakcjonowanie pielęgniarek,pielęgniarzy,
którzy stanowią wzór postępowania  wyrózniając się spośród innych

- promowanie etycznych zachowań
- zmotywowanie do podniesienia jakości pracy i prestiżu zawodowego

 2.Preferowane cechy wybieranych osób.
- pogoda ducha
- empatia

- humanizm
- obiektywny stosunek do siebie i innych                                                                
umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce zawodowej i sprawnego profesjonalnego działania                                                                                                                   
 3.Konkurs nie wiąże się z nagrodą finansową.

 4. Do konkursu można zgłaszać osoby pracujące w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z województwa lubelskiego.

 5.Kandydatów zgłasza się na adres e-mail anesto456@gmail.com z krótkim uzasadnieniem, jego zgodą na udział i zdjęciem kandydata.

 6.Wyboru dokonuje kapituła trzyosobowa, wytypowana przez Zarząd PTPAIIOOL.

 7.Osoby uczestniczące akceptują regulamin i wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.
Najsympatyczniejszy Pielęgniarz Miesiąca Kwietnia 2014
 Piotr Horoch

w styczniu 2012r. kandydatka Kasia W

        Najsympatyczniejsza                            Pielęgniarka
        Miesiąca Listopada  2011
                 Beata Hempel

w lutym 2012 r. kandydatka Grażynka J

         Najsympatyczniejsza                        Pielęgniarka
        Miesiąca Grudnia 2011
              Bogumiła Wawer

w marcu 2012 r. kandydatka Iwonka F

Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!